KERETEG HATE CEPOT VS EYANG SUBUR

Pamaen :
ü Tatang suryana (pak ustad)
ü Moch rizki (eyang subur)
ü Julaeha (neng rindi)
ü Nova (babaturan cepot)
ü Diana (preman I)
ü Saefulloh (bapa neng rindi)
ü Ilham (preman II)
ü Ade pian (cepot)
ü Junaedi (dalang)

Alkisah di salasahiji kampung, aya hiji wanoja anu geulisna ka wnti-wanti. Wanoja eta nyaeta kembang desa,loba anu resepen ka eta wanoja salasa hijina  si cepot,tapi perjuangan cinta si cepot teu sa mulus nu di kira sabab aya nu resepen ka eta wanoja salian ti si cepot.
          KUMAHA CARITA SALAJENG NA.
URANG SAMI-SAMI TINGGAL DI TKP !!!
CEPOT        : Aduh si eneng , ka banyang wae na hate kuring.
kumaha nya        carana beh si eneng bogoh ka abi ? (bari ngalamun sorangan)
NOVA         :DARRRRR.......!!!!
CEPOT        : Aduh ari silaing eweh gawe pisan,urang keur ngeunah-ngeunah ngalamunken si neng rindi.
                   Ehh cucunguk datang !!!
NOVA         :Ngeunah wae urang di sebut cunguknguk.emang maneh bogoh pisan ka si eta ?
CEPOT        : Heuh uyy..!!!
                   Men ceuk budak ayeuna mah “GALAU TINGKAT DEWA”.
NOVA         : HEUH BENER !!!
                   DEWA MONYET !!!
CEPOT        : GEUS LAH ayeuna mah urang menta solusi ka pak ustad beh kuring teu gallau wae..HAYUU AHH !!!
NOVA         : HAYUU !!!!
Indit we si cepot jeung babaturanna ka masjid,mangihan pak ustad bari menta solusi.
KUMAHA CARITA SALAJENG NA.
URANG SAMI-SAMI TINGGAL DI TKP !!!
CEPOT+NOVA    : asalamualaikum wr wb
PAK USTAD        : wa’alaikum salam wr wb
                             Aya peyogi naon yeuh kadieu ?
NOVA                  :Yeuh babaturan urang si cepot keur galau,dek menta  solusi ka pak ustad.kumaha carana abeh si cepot teu galau wae ?
PAK USTAD        : OH OH OH ! GALAUUUU
                             BENER-BENER !!
CEPOT                 : BENER-BENER naon pak ustad ?
PAK USTAD        : BENER-BENER teu kabeungeutan maneh galau mah !
CEPOT                 : AH pak ustad bisa wae.
                             Teras kumaha yeuh solusi na pak ustad ?
PAK USTAD        : ari ceuk saya mah kieu,maneh datangan eta kolotna lamar sakalian eta wanoja anu di pikaresep ku maneh.
NOVA                  : Bener oga siah saran pak ustad.
                             Kumaha atuh ceuk maneh pot ?
CEPOT                 : Heuh beneer oge, hayu atuh orang langsung OTW ka imah na.
                             Hatur nuhun saranna pak ustad !
CEPOT+NOVA    : asalamualaikum wr wb
PAK USTAD        : Wa’alaikum salam wr wb
Terus datang si cepot jeung babaturanna ka imah si neng rindi.niat na mah dek ngalamar si neng rindi.
KUMAHA CARITA SALAJENG NA.
URANG SAMI-SAMI TINGGAL DI TKP !!!
CEPOT+NOVA    : asalamualaikum wr wb
BAPAK                : walaikum salam wr wb.
                             Sok mangga ka lalebet jang .
CEPOT                 : kieu pak , tujuan abdi kadieu bade ngalamar neng                               rindi,ari neng rindi na aya?
BAPAK                : aya di kamar,nya biasa we unggal poe ge pesbukan.unggal poe ge tara leupas tina hape.
                             Keula antosan,ku bapa di geroan heula neng rindi na.
                             RINDI ! RINDI ! kadieu neng !
NENG RINDI       : Kulan, aya naon pak ?
BAPAK                : Eta aya pamuda anu bade ngalamar neng .
NENG RINDI       : Saha pak ?
BAPAK                : Eta si cepot !
NENG RINDI       : OH kang cepot ...akang cius bade ngalamar abdi ?
CEPOT                 : CIUS neng!!!
                             Celibu ciius kanggo neng rindi !
NENG RINDI       : Ari neng mah terserah bapa we kang !
CEPOT                 : OH nya atuh.
                             Kumaha pak ?
BAPAK                : Nya sok we pot, bapa mah asal maneh tong nga nyeri hatekeun anak bapa.
CEPOT                 :CIHUYYY AHHH !!!
                             Jadi resmi atuh .ayena mah urang dek muka pesbuk heula,dek nga ganti status tina LAJANG jadi TUNANGAN.
                             HAYU urang ka warnet nova!
abdi permios heula pak,neng !
NOVA+CEPOT    : Asalamualaikum wr wb
Di tempat lain,aya anu teu resepeun kana hubungan si cepot jeung si neng  rindi,nyaeta eyang subur. Maneh na nga rencanakeun dek nyulik si neng rindi.abeh teu jadian jeung si cepot !
KUMAHA CARITA SALAJENG NA.
URANG SAMI-SAMI TINGGAL DI TKP !!!
EYANG SUBUR :Urang teu tarima si neng rindi jadian jeung si cepot.
                             Pokok na urang kudu jadi salaki si neng rindi !
DIANA                 : Urang culik we si neng rindi na.
ILHAM                 : heueuh terus kawin ku eyang,teus jadikeun pamajikan ka- 10.
EYANG SUBUR : Bener oge,hayu engke peuting urang culik si neng rindi.
Teras ka wengina eyang subur jeung anak buah na keukeuteuyeupan ka imah neng rindi, niat na dek nyulik si neng rindi.sa enggeus di culik, si neng rindi di sekap di imah si eyang subur.
Si cepot jeung bapa na si neng ribut neneangan si neng rindi. Nepi ka aya kabar anu ngabejaan yen si neng rindi teh di sekap ku eyang subur. Teras si cepot salarea datang ka imah eyang subur.
KUMAHA CARITA SALAJENG NA.
URANG SAMI-SAMI TINGGAL DI TKP !!!
CEPOT                 : SUBUR ! SUBUR ! SUBUR!
kadieu siah !
EYANG SUBUR : Aya naon maneh ka dieu ?
CEPOT                 : TONG api-api teu nyaho.
                             DEMI TUHAN !
                             Mana kabogoh aing ?
EYANG SUBUR :Oh maneh geus apal.
                             Urang moal sagawayah mikeun yeu si neng ka maneh.
                             BARUDAK, SERANG !!!
(anak buah eyang subur gelut jeung si cepot, meunang si cepot)
CEPOT                 : Ayeuana giliran maneh subur nu ku aing di GIBAS !
(si cepot gelut jeung si eyang subur, meunang eyang subur)
(datang pak ustad terus nga jiwir ceuli si eyang subur)
PAK USTAD        : HAYU siah ABG tua ! gera di ajar ngaji .
EYANG SUBUR : nya muhun pak ustad.AMPUUUNN !!!


PAK USTAD        : Hampura ka sadayana,ku kalakuan si subur.
Si iyeu memang aki-aki tujuh mulud,ngaji ge can bisa, ari ka awewe jago.
Hampura sakali deui. Asalamualaikum!!!
SADAYANA        :Wa’alaikum salam wr wb. !!!

Akhirna si cepot bisa neruskeun hubungan na jeung si neng rindi terus nepi ka maraneh na nikah,boga anak jeung maraneh na hirup bahagia salamina.


!!!TAMAT !!!

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar:

Posting Komentar